Historia - Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

Historia naszej placówki sięga roku 1945, kiedy to powstało Studium Choreograficzne Cyryla i Tamary Januszkowskich. W 1950r. w wyniku reformy szkolnictwa artystycznego Studium zostało przekształcone w Państwowe Ognisko Baletowe. Od 1972 r. POB znalazło się w strukturze Zespołu Placówek Kształcenia Artystycznego. W 1999 r. przemianowano Ognisko Państwowe na Ognisko Samorządowe.

Dyrektorzy Samorządowego Ogniska Baletowego:

Tamara i Cyryl Januszkowscy

Wiesław Dąbrowski

Piotr Januszkowski

Grażyna Pietrzak

Uczniowie Samorządowego Ogniska Baletowego uczą się w dwóch działach - dziecięcym i młodzieżowym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z nauczycielem tańca i akompaniatorem. Program nauczania obejmuje rytmikę, technikę taneczną, taniec ludowy i charakterystyczny.

Uczniowie występują na terenie kraju i poza jego granicami. Uwieńczeniem pracy uczniów i pedagogów są coroczne koncerty organizowane w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku..

Wielu naszych absolwentów podejmuje naukę w szkołach baletowych i studiach choreograficznych, wielu profesjonalnie zajmuje się tańcem, są wśród nich soliści największych scen baletowych, ale także znakomici choreografowie i nauczyciele tańca.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego