Grażyna Danuta Pietrzak

 W wieku 7 lat rozpoczęła naukę w Państwowym Ognisku Baletowym, do którego uczęszczała wraz z siostrami Krystyną i Danutą, a ukończyła ją w 1971 roku, w klasie Cyryla Januszkowskiego. Była uczennicą Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. W latach 1974-1979 tańczyła w formacji „Kurpie Zielone”. Pracę w Zespole Placówek Kształcenia Artystycznego rozpoczęła w roku 1976, pracując jednocześnie jako instruktor tańca w różnych instytucjach kultury, m. in.: w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku, Podlaskich Kukułkach w Bielsku Podlaskim (1977-1979), czy Klubie Tańca Towarzyskiego Rytm. Mimo wielu obowiązków zawodowych, podnosiła swoje kwalifikacje: w 1975 roku ukończyła Policealne Studium Zawodowe – taniec, dwa lata później została instruktorem kat. II w specjalności taniec, a następnie instruktorem kategorii I. Od 1984 roku, przez kilkanaście lat, prowadziła zajęcia z techniki tańca klasycznego w Policealnym Studium Zawodowym Oświaty i Kultury Dorosłych.

Od lutego 1990 roku piastowała stanowisko Zastępcy Dyrektora ZPKA oraz Dyrektora początkowo Państwowego Ogniska Baletowego, a po 1999 roku do roku 2021 – Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku.

Wielokrotnie zasiadała w jury podczas konkursów tanecznych i śpiewaczych, recenzowała też program dla klas artystyczno-tanecznych VII LO w Białymstoku.

W 2007 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Skip to content