Kontakt

Godziny pracy sekretariatu SOB ZPO nr 2:
– poniedziałek – 10.00-18.00
– piątek – 10.00-18.00
tel. 85 748 21 20

W pozostałych dniach, we wszelkich kwestiach dot. organizacji pracy Samorządowego Ogniska Baletowego ZPO nr 2 w Białymstoku, uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem Młodzieżowego Domu Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku, tel. 85 732 79 49 (w godz. 8.00-16.00) lub poprzez e-mail: zpo2@um.bialystok.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy!

Samorządowe Ognisko Baletowe ZPO nr 2 w Białymstoku
ul. Bohaterów Monte Cassino 25
15- 893 Białystok
e-mail: zpo2@um.bialystok.pl

Skip to content