Kontakt

Szanowni Rodzice,

we wszelkich kwestiach dot. organizacji pracy Samorządowego Ogniska Baletowego ZPO nr 2 w Białymstoku, uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem Młodzieżowego Domu Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku, tel. 85 732 79 49 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub poprzez e-mail: zpo2@um.bialystok.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy!

Samorządowe Ognisko Baletowe ZPO nr 2 w Białymstoku

ul. Bohaterów Monte Cassino 25

15- 893 Białystok

e-mail: zpo2@um.bialystok.pl

Nauczyciele tańca:

  1. Natasza Borycka e-mail: n.borycka@sob.bialystok.pl
  2. Krzysztof Byszewski e-mail: k.byszewski@sob.bialystok.pl
  3. Dorota Kałużna e-mail: d.kaluzna@sob.bialystok.pl
  4. Agnieszka Klewinowska e-mail: a.klewinowska@sob.bialystok.pl

Nauczyciele-akompaniatorzy:

  1. Krzysztof Kulikowski e-mail: k.kulikowski@sob.bialystok.pl
  2. Grażyna Kuklińska e-mail: g.kuklinska@sob.bialystok.pl
  3. Agata Obuchowicz e-mail: a.obuchowicz@sob.bialystok.pl
  4. Anna Rogińska e-mail: a.roginska@sob.bialystok.pl
Skip to content