Kontakt

Szanowni Rodzice,

we wszelkich kwestiach dot. organizacji pracy Samorządowego Ogniska Baletowego ZPO nr 2 w Białymstoku, uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem Młodzieżowego Domu Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku, tel. 85 732 79 49 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub poprzez e-mail: zpo2@um.bialystok.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy!

Samorządowe Ognisko Baletowe ZPO nr 2 w Białymstoku

ul. Bohaterów Monte Cassino 25

15- 893 Białystok

email: zpo2@um.bialystok.pl

Nauczyciele tańca:

  1. Natasza Borycka e-mail: n.borycka@sob.bialystok.pl
  2. Dorota Kałużna e-mail: d.kaluzna@sob.bialystok.pl
  3. Grażyna Pietrzak e-mail: g.pietrzak@sob.bialystok.pl
  4. Agnieszka Rosłan e-mail: a.roslan@sob.bialystok.pl
  5. Jolanta Stefanowicz Najman e-mail: j.najman@sob.bialystok.pl

Nauczyciele-akompaniatorzy:

  1. Krzysztof Kiercul e-mail: k.kiercul@sob.bialystok.pl
  2. Ewa Nowacka e-mail: e.nowacka@sob.bialystok.pl
  3. Anna Rogińska e-mail: a.roginska@sob.bialystok.pl
  4. Ernest Sienkiewicz e-mail: e.sienkiewicz@sob.bialystok.pl
  5. Lidia Trojanowska e-mail: l.trojanowska@sob.bialystok.pl
Skip to content