Historia

Historia naszej placówki sięga roku 1945, kiedy to powstało Studium Choreograficzne Cyryla i Tamary Januszkowskich. W 1950 r. w wyniku reformy szkolnictwa artystycznego Studium zostało przekształcone w Państwowe Ognisko Baletowe. Od 1972 r. POB znalazło się w strukturze Zespołu Placówek Kształcenia Artystycznego. W 1999 r. przemianowano Ognisko Państwowe na Ognisko Samorządowe. Od roku szkolnego 2021/2022 r. Ognisko jest częścią Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku, w skład którego wchodzi także Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.

Dyrektorzy Samorządowego Ogniska Baletowego:

  • Tamara i Cyryl Januszkowscy
  • Wiesław Dąbrowski
  • Piotr Januszkowski
  • Grażyna Pietrzak
  • Iwona Beata Szcześniak (obecnie)

W Samorządowym Ognisku Baletowym ZPO nr 2 w Białymstoku zajęcia taneczne, rytmiczne itp. odbywają w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym. Uwieńczeniem pracy naszych uczniów i ich nauczycieli jest doroczny koncerty artystyczny, podczas którego wychowankowie SOB prezentują swoje umiejętności .

Wielu naszych absolwentów podejmuje naukę w szkołach baletowych i studiach choreograficznych, wielu profesjonalnie zajmuje się tańcem, są wśród nich soliści największych scen baletowych, ale także znakomici choreografowie i nauczyciele tańca.

Skip to content