Młodzież przeciwko mowie nienawiści

Zapraszamy młodzież do udziału w projekcie „Młodzież przeciwko mowie nienawiści” realizowanym przez Fundację Brakujące Elementy we współpracy z Galerią Arsenał. Jest to projekt edukacyjny skierowany do młodych osób w wieku 13-18 lat, którego celem jest stworzenie młodzieżowej medialnej kampanii społecznej przeciwko mowie nienawiści, dyskryminacji i dezinformacji w mediach.

Projekt będzie się rozwijał w cyklu spotkań warsztatowych prowadzonych przez wykwalifikowane edukatorki oraz zaproszonych specjalistów branży medialnej. Warsztaty mają miejsce w Galerii Arsenał przy ulicy Mickiewicza 2 w Białymstoku i są prowadzone w języku polskim i ukraińskim.

Więcej informacji o projekcie, harmonogram spotkań i link do zapisów na plakatach oraz na stronach projektu:

👉 Młodzież przeciw nienawiści FB – https://www.facebook.com/profile.php?id=61551784192312
👉 https://brakujace-elementy.com/projekty/mlodziez-przeciwko-mowie-nienawisci/

👉 https://galeria-arsenal.pl/edukacja/projekt-edukacyjny-mlodziez-przeciwko-mowie-nienawisci

Skip to content