Rekrutacja do Samorządowego Ogniska Baletowego ZPO nr 2 w Białymstoku na nowy rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na nowy rok szkolny (2024/2025). Szczególną uwagę prosimy zwrócić na terminarz rekrutacji.

Na zajęcia w SOB zapraszamy dzieci od 6 roku życia (ukończone!!).

Wnioski o przyjęcie nowych kandydatów można składać od 13.05.2024 r. do 7.06.2024 r.
(pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@sob.bialystok.pl, pocztą tradycyjną,
osobiście w godzinach pracy sekretariatu SOB ul. Monte Cassino 25, tj. poniedziałek i piątek,
godz. 10.00-18.00
)

Szczegóły w załączonej dokumentacji – zapraszamy!

Do zobaczenia w SOB 🙂

*Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów: oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki
w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata na zajęcia w Placówce, oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą lub sprawującą opiekę dostępne są u dyrektora Placówki (do wypełnienia wyłącznie w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania   rekrutacyjnego).

Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 2 wniosek (pdf)

Załącznik nr 2 wniosek (doc)

Załącznik nr 4 terminy

Skip to content